Inspirationsföreläsningar

Helenas föreläsningar är fyllda med aha-upplevelser, konkreta råd och verktyg. Hon blandar fakta med anekdoter och egen erfarenhet. Helena är tydlig i sina budskap, levererar med fullt engagemang, humor och hög energi. Hennes föreläsningar och utbildningar får toppbetyg.
Läs gärna några referenser 

Helena skapar och leder workshops. Flertalet referenser där effekten av dessa skapat omedelbart resultat i organisationen.

Helena är en van utbildare och erhåller nästan alltid högsta poäng på sina utvärderingar. Hennes engagemang, kunskap och pedagogiska förmåga skapar avtryck hos deltagarna. Helena erbjuder i egen regi, eller i samarbete med partners, flertalet utbildningar, både öppna och företagsanpassade inom bland annat ledarskap. Ny som chef, coachande ledarskap, värderingsstyrt ledarskap är några exempel. Även affärsutbildningar inom entreprenörskap, affärsutveckling, affärsmannaskap och projektledning.

”Hej! Tack för en inspirerande och underhållande föreläsning! Mycket som var oerhört tänkvärt och du hade fantastisk positiv energi och bjöd på dig själv 😊. Jag har varit på liknande föreläsningar tidigare men din skilde sig från dem pga att ditt personliga engagemang i kombination med att presentationen var lätt att ta till sig utan för mycket text på varje slide. Du övertygade oss fast vi var en gäng ”blåa” som satt där 😉.” – Anna på Saab AB 

Föreläsningsteman

Jag-glädje, arbetsglädje och livsglädje
Vilken glädje är viktigast och hur blir du ditt bästa jag i ditt livs olika roller? Går det att känna glädje varje dag och hur styr jag mina tankar?

För att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv
Att vara chef är både jätteroligt, utvecklande, krävande och utmanande. Rollen kräver balans. Rollen kräver tydlighet och god kommunikationsförmåga. En föreläsning om att vara hållbar, tydlig och en sann förebild som ledare. Dina medarbetare gör inte som du säger, de gör som du gör.

Hälsofrämjande ledarskap
Vid frågan till arbetsgivare om hur de arbetar med att främja personalens hälsa kommer ofta friskvårdsbidrag på tal. När frågan ställs till medarbetare om vad som får dem att må bra på jobbet så handlar svaren ofta om trivsel i arbetsgruppen, bekräftelse från chefen och att man känner att jobbet man utför är meningsfullt. Dessa tre aspekter är centrala i ett hälsofrämjande ledarskap.

Vinnande företagskultur
En medarbetare som är nöjd och trivs är en god ambassadör och presterar bättre. En missnöjd medarbetare läcker. Företagskulturen ska levas av alla, varje dag, inte vara ett dokument på intranät. Kultur är inte bara det vi uppmuntrar utan också det vi tillåter. Hur skapar vi och underhåller en kultur som upprätthålls av ledarna och lever i medarbetarna?

Service och bemötande
Att leverera kvalitet i allt vi gör. Att sticka ut och att skapa upplevelser man talar om och rekommenderar för andra. Service är en upplevelse, en känsla! Om konsultativt förhållningssätt gällande internservice. Hur gör man för att hjälpa varandra att skapa resultat. Och om att ta pinnen på sin sträcka.

Ditt personliga varumärke och ditt professionella rykte
Människor gör affärer med människor. Inte företag med företag. En kund köper dig före din produkt och dina tjänster. Hur du framgångsrikt bygger  ditt varumärke.

Tankens kraft
Låt tankarna att jobba med dig istället för mot dig. Lär dig att tänka nytt, även på invanda mönster. Hur tacklar du en förändring bäst. Hur antar du en utmaning. Hur tror du att du kan göra det du kan? Vi tänker 65.000 tankar per dag. 95% av dom är samma som du tänkte igår.

Att nätverka framgångsrikt och med resultat
Det är skillnad på mingel och strategiskt nätverkande. Hur bygger och underhåller man sitt nätverk? Vilka är fällorna och vilka är framgångsfaktorerna? Lär dig nätverka som ett proffs. Helena har sju års erfarenhet som konsult för ett internationellt affärsnätverk. 4 av 10 av Sveriges mest framgångsrika team, bland 120 stycken, var Helenas. 

Arbetsglädje, vems ansvar?
Är det chefen som ska se till att du har kul och trivs på jobbet? Hur vill vi ha vår arbetsplats? Hur bygger vi framgångsrika team som stöttar varandra?
Att gå från att vara en grupp till ett team på en arbetsplats.

Attityd och kommunikation
Din attityd och hur du kommunicerar ditt budskap är avgörande för vilket resultat du går. Varför är det så lätt att bli missförstådd? Varför är det så svårt att bli förstådd av vissa individer. Det kan väl inte bero på mig. Roligt och lättsamt om färgspråket och om hur du upplevs av din omgivning genom gester, beteenden och kroppsspråk.

De flesta föreläsningar är ca 75 minuter men kan både förlängas eller kortas ner.

Kontakta Helena för offert på helena@helenaberggren.se eller 0702-41 91 59

Helena har en YouTubekanal där du kan se utdrag ur föreläsningar