Våra områden och tjänster

Inspirationsföreläsningar | Ledarskap | Medarbetarskap |  Företagskultur| Work-shops| Utbildningar | Coaching |
Förändringsledning | Interimsuppdrag | Värdskap, service & bemötande | Verksamhetsutveckling | Teamutveckling |
HR-stöd | Kommunikation & feedback| Projektledning | Arbetsglädje

Du kan anlita oss för interimsuppdrag, längre eller kortare uppdrag samt enstaka konsulttimmar. Vi arbetar inom hela Sverige och i Norden.

Om du gör som du alltid har gjort får du samma resultat du alltid har fått.
Vill du ha ett annat resultat – gör något annat.

Vår mission är ”Trygga ledare och motiverade medarbetare som tillsammans skapar en stark företagskultur för ökad arbetsglädje, effektivitet, varumärke och lönsamhet”.

Denna sida skall bara ses som ett slags ”visitkort”. Vi berättar gärna mer om oss och våra tjänster på telefon eller vid ett personligt möte.

Kontakta Helena Berggren 0702-41 91 59