Verksamhetsstöd & Interimresurs

Verksamhetsstöd & Interimresurs

Har ni inte lönsamhet i era projekt? Behöver ni hjälp med nyetablering och tillväxt? Eller står ni kanske inför en större omställning internt? En stor del av min verksamhet handlar om att vara ett verksamhetsstöd, eller en managementkonsult om man så vill. Jag kan stötta er i olika processer, att göra genomlysningar och att genomföra verksamhetsutvecklande projekt. Jag anlitas ofta vid förändringsledning för att ge chefsstöd, arbeta med ledningsgruppsutveckling, transformation eller projektledning. Flera av mina uppdrag handlar också om HR-stöd, arbetsmiljö och hållbarhetsarbete, vilket är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Ni är varmt välkomna att höra av er vid behov av verksamhetsstöd eller interimresurs!

Vad säger mina kunder?

Christina Cedérus Olauson, referens till Helena Berggren

Christina Cedérus Olauson

Uthyrningschef, Platzer Fastigheter

"Jag har vid ett flertal tillfällen engagerat Helena i uppdrag där huvudsyfte varit att stärka teamkänslan och definiera syfte och mission för gruppen så arbetet mot att uppnå gemensamma mål blir tydliga och genomförbara. Helena har levererat med bravur och har en fin förmåga att ringa in problemställningar och ställa de relevanta frågorna. Hon skapar fint förtroende bland deltagarna så att öppna framåtlutade dialoger förs – allt med glimten i ögat och med skratt nära till hands. Viktigt för mig när jag anlitat Helena har varit att få en engagerad konsult som jag både före, under och efter uppdraget kan bolla med och där resultatet och effekterna av insatserna har varit i fokus."

Vill ni veta mer om mina tjänster?

Tveka inte på att kontakta mig för att upptäcka hur jag kan hjälpa er.